Những ân nhân của nhân loại bị giải Nobel quên

Vietsciences- Nguyễn Toàn         16/05/05     

 

Nếu không nhờ André Cournand và Dickinson Richards tuyên bố sẽ từ chối lãnh giải Nobel nếu không gọi Forssmann  lãnh chung  giải Nobel  Y học về những  công  trình căn  bản khởi thủy từ sự truyền thông giữa những  khoang  tim hay  những  động  mạch lớn, thì Werner Theodor Otto Forssmann (người đầu tiên phát triển kỹ thuật  đưa ống vào khoang tim) sẽ âm thầm làm nghề tiều phu, không một ai biết đến.

Giải Nobel nhiều khi quên những người có công thực sự cho nhân loại , điển  hình như sau:

 

Dimitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907)

 Nhà phát minh ra Bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố:

Tiểu sử Dimitri Ivanovitch Mendeleev

Bảng phân lại tuần hoàn các nguyên tố

Marcellin Berthelot (1827-1907)

Tổng hợp rất nhiều hóa chất

Tiểu sử Marcellin Berthelot

Oswald Avery (1877-1955)

Khám phá ra vai trò di truyền của ADN.

Hugo de Vries (1848-1935)

Khám phá ra trisomie 21, nguyên nhân bệnh mông cổ

Sigmund Freud (1856-1939)
 

Hội đồng tuyển lựa của giải Nobel chẳng quyết đoán được Freud nên được giải Y học hay Văn chương

Mohandas Gandhi (1869 - 1948)
 

với vai trò chiến đấu cho độc lập của Ấn độ dưới đế quốc Anh bằng sự chống trả không  bạo lực

Joan Robinson, Piero Sraffa, Nicholas Kaldorn những người cho lý thuyết kinh tế truyền thống cho vốn và giá cả

 và còn nữa...

© http://vietsciences.net   và  http://vietsciences.free.fr Nguyễn Toàn