Cách đọc giờ, công thức và ký hiệu toán học

Vietsciences- Nguyễn Đức Hùng     18/08/2005  

 

Chương trình Nhật ngữ:

 Download chương trình để đọc và nghe tiếng Nhật
 Nhật văn - Bài 1: Hiragana và Katakana
Nhật văn - Bài 2: Phát âm tiếng Nhật
Nhật văn - Bài 3: Chào hỏi (Nghe, Đàm thoại, Bài tập)
Nhật văn - Bài 4: Cách đọc giờ, công thức và ký hiệu toán học

Dàn bài bài 4:

  • Cách đọc giờ

  • Ở phòng tiếp tân

  • Nghe hội thoại

  • Các nguyên tắc viết chữ Hán

  • Cách đọc công thức và ký hiệu toán học

  • Cách đọc ký hiệu gắn liền vời chữ trong công thức

 Bài 4:

  1. Cách đọc giờ, công thức và ký hiệu toán học (pdf)

  2. Đàm thoại

  3. Nghe

  4. Bài tập

 

© http://vietsciences.net   và  http://vietsciences.free.fr C