Những kỹ xảo trong hệ thống Registry cuả hệ điều hành Windows

Võ Quang Nhân
 
 

 

Các bạn thân mến,

Ngày nay bất kì công việc gì chúng ta cũng thường "đụng" đến computer.  Nó đã trở thành 1 công cụ không thể thiếu.  Tuy nhiên, rất nhiều bạn, cho đến nay vẩn chưa hoàn toàn thuần thục trong việc tận dụng computer.  Do đó mà loạt bài này được ra đời nhằm giúp thêm các bạn đã biết ít nhiều về hệ thống windows tìm hiểu sâu hơn.

 

 

 

 

Hình 1: cách vào system registry --      

 Nhấp chuột Start -> Run ... gõ "regedit" và nhấn "OK"

 

 

 

 

 

 

Hình 2:  "Registry Editor"

Những kĩ xảo trong hệ thống Registry

Lược dịch từ bài ‘Registry Tweaks for Better Computing” của Neil J. Rubenking.

Bài viết đòi hỏi người đọc có hiểu biết căn bản về điện toán (nhất là về Registry) để có thể tìm ra cách giải đáp riêng. Bạn đọc nên rất cẩn thận khi thay đổi giá trị cuả Registry. Ngưòi dịch chỉ đưa ra các kiến thức cuả bài viết, còn sự tiến hành đúng hay sai, được hay mất cuả người xử dụng; ngưòi dịch sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi ngươì sửa máy. Tốt nhất là người dùng nên cài đặt các tiện dụng có khả năng phục hồi Registry và áp dụng nó trước khi tiến hành các thay đổi trong Registry thì sẽ được an toàn hơn. Chúc thành công.

 Ðây là ki 1:
 

Xin lưu ý: Mỗi tiêu đề sẽ thích hợp với các Windows thích hợp. Do đó, để cho dễ theo dõi. Ngay sau mỗi tiêu đề sẽ có cá kí hiệu viết tắt là tiêu đề đó dùng cho hệ điều hành nào.
Kí hiệu: “89 “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Windows 98
Kí hiệu: “NT “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Windows NT 4.0
Kí hiệu: “Me “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Windows Me
Kí hiệu: “2K “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Windows 2000
Kí hiệu: “XP “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Windows XP
Kí hiệu: “all “ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho tất cả Windows
Kí hiệu: “IE4“ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Internet Explorer 4.x
Kí hiệu: “IE5“ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Internet Explorer 5.x
Kí hiệu: “IE6“ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho Internet Explorer 6.x
Kí hiệu: “IEx“ dùng để chỉ tiêu đề sẽ áp dụng được cho tất cả Internet Explorer

Tạm dùng m ô.t số danh từ Anh ngữ cho dể viết:
click: để chỉ rằng hãy nhấp nút chuột bên trái 1 lần
right click: để chỉ rằng hãy nhấp nut chuột bên phải 1 lần
double click: để chỉ rằng hãy nhấp nút chuột bên trái 2 lần
right double click: để chỉ rằng hãy nhấp nut chuột bên phải 2 lần
 

Kí hiệu: “HKCR“ dùng để viết tắt cho HKEY_CLASSES_ROOT
Kí hiệu: “HKCU“ dùng để viết tắt cho HKEY_CURRENT_USER
Kí hiệu: “HKLM“ dùng để viết tắt cho HKEY_LOCAL_MACHINE
Kí hiệu: “HKCC“ dùng để viết tắt cho HKEY_CURRENT_CONFIG
Kí hiệu: “HKU“ dùng để viết tắt cho HKEY_USER

Windows Registry điều khiển hầu hết mọi mặt hoạt động cuả Windows. Những mục (entry) của registry xác định trạng thái cuả Windows, hiệu năng làm việc máy, và những thao tác nào cho phép bạn tiến hành. Một số cài đặt có thể hoàn tất với Control Panel, nhưng rất nhiều cài đặt khác, bạn phải dùng regdit (hay regedit32). Dưới đây là một số "chiêu" (favorite Registry tweak)


Ðể chạy REGEDIT: Start -> Run -> gõ regedit và nút 'enter'

 

Chuyên biệt hoá hệ thống computer :

1. Thực Ðơn Mở Ðầu với nhiều cột (multicolumn Start Menu) (All)


Trong một số máy, Start thực đơn chỉ có một cột với các mũi tên khi muốn mở rộng thực đơn.Bạn có thể thay đổi từ 1 cột sang nhiều cột như sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advancd
StartMenuScrollPrograms cài giá tri string NO (nếu dùng IE6)
StartMenuScrollPrograms cài giá trị string FALSE (nếu không dùng IE6)

 

2. Ðặt biệt hoá Internet (IEx)


bạn có thể thay các hình ảnh chuyển động hiển thị khi IE (hay OutLook Express) bị bận rộn. Cài đặt này còn có thể xoá hay thay đổi các dòng chữ thêm vào.
Ðể phục hồi các nguyên thuỷ, cũng chỉ cần xoá 5 giá trị liệt kê dưới đây. Ðể có được hình ảnh cử động cho riêng máy cuả bạn (ví dụ hình trái đất đang xoay), trước tiên phải tạo (vẽ) hai hình bitmap không di động một cỡ 20x20 pixels và một cỡ 36x36 pixels. Tiếp theo là tạo một hình bitmap chiều rộng 20 pixels và chiều cao là bội số cuả 20 pixels, mỗi khung 20x20 sẽ là hình ảnh cuả một đông tác chuyển đông (bạn có thể dùng các software về tạo ảnh như paint, adobe photoshop,...để làm việc này). Tương tự, vẽ hình rông 38 pixels. Sau cùng tiến hành thêm registry:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
BigBitmap giá trị string (tên đủ cuả tập tin cuả hình không di động lớn 32x32 pixel)
SmallBitmap giá trị string (tên đủ cuả tập tin cuả hình không di động nhỏ 20x20 pixel)
BrandBitmap giá trị string (tên đủ cuả tập tin cuả hình di động lớn 32 pixel)
SmBitmap giá trị string (tên đủ cuả tập tin cuả hình di động nhỏ 20 pixel)

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Window Title giá trị string (dòng chữ nhan đề ví dụ như "IE of Nguyen Van X")

3. Ðặt biệt hoá OutLook Express


OutLook Express có thể hàm chứa một hàng tít đặc biệt trong hàng tưạ cuả nó (chẳng hạn như "provided by Khanh"). Bạn phải các định được đúng chìa khoá con cuả khóa(subkey) HKCU\Identities. Sau đó, lưạ ra trong những khoá con các giá trị cuả User name (ngươì dùng mail -- idnetity) rôi vào trong khoá dưới đây
HKCU\Identities\identity\Software\MicrosoftOutLookExpress\5.0\
Window Title giá trị string (dòng hàng tít ví dụ như "Nguyen Van X")

 

4. Thêm thông báo vào trong Log-on


Công ty cuả bạn có thể muốn đưa vào các thiông báo bằng kĩ thuật này khi "log-on". Hãy viết 1 đoạn văn ngắn trong Notepad không có dấu xuống hàng (single paragraph), rồi "Paste" vào regedit:
Cho 95, 98, Me:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
LegalNoticeCaption giá trị string (dòng hàng tít ví dụ như "Welcome to X Company")
LegalNoticeText giá trị string (dòng thông báo ví dụ như "Bike for sale at 50.00 ...")

Cho NT, 2K, XP:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
LegalNoticeCaption giá trị string (dòng hàng tít ví dụ như "Welcome to X Company")
LegalNoticeText giá trị string (dòng thông báo ví dụ như "Bike for sale at 50.00 ...")

5. Ðặc biệt hoá ổ diã huy hiệu (Drive icons)


Thay drive cuả khoá dưới đây bằng tên ổ diã và chỉ rõ hướng tên (path name) cuả tập tin huy hiệu (icon file). Lưu ý sự thay đổi này chưa chắc chạy tốt được trên 2K hay XP mặc dù Micorsoft có tài liệu rõ ràng về việc này.
Cho 95, 98, Me, NT:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\drivesiconsdrive\DefaultIcon
(Default) giá trị string (hình icon mà bạn muốn)
Cho 2K, XP:
HKCR\Applications\explorer\Drives\drive\DefaultIcon (Default) giá trị string (hình icon mà bạn muốn)

Lược dịch từ bài "Registry Tweaks for Better Computing” của Neil J. Rubenking.

Chuyên biệt hoá hệ thống computer(tiếp theo)

6. Ðịnh vị cho wallpaper (giấy dán tường) (All)


Khi dùng Display Properties bạn có thể cài wallpaper 1 trong 3 cách: toàn khổ (fullsize), để y (tilte), và kéo phủ đầy (stretched). Trong một số trường hợp đặc biệt (do nhu cầu trình bày mỹ thuật chẳng hạn) bạn có thể định vị hình trong kiểu fullsize theo một toạ độ x, y (nếu độ mịn màn hình cuả bạn là 1024x768 thì toạ độ tối đa cho phép là 1024 va 768). Ở đây, (x,y) là toạ độ diểm thượng góc trái của hình wallpaper:


HKCU\Control Panel\Desktop
WallPaperOriginX cài giá tri string giá trị x
WallPaperOriginY cài giá tri string giá trị y

7. Thay huy hiệu (icon) cuả Recycle Bin (All)


"Chiêu" này sẽ giúp bạn thay các icon đanh mục (icon title) cũng như hình trống icon (empty icon)và đầy icon (full icon):
HKCU\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
(Default) cài giá tri string tên mới của icon

HKCU\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon
(Default) cài giá tri string tập tin cho icon rỗng
Empty cài giá tri string tập tin cho icon trống
Full cài giá tri string tập tin cho icon đầy

 

8. Nâng cao khả năng của dòng lệnh hiển thị (Command Prompt)(NT, 2K, XP)


Trong kiểu NT commnad prompt cho phép máy tự tìm ra tên tập tin khi gõ đúng các chữ đầu tên cuả tập tin. (Giông như khi bạn gõ điạ chỉ cuả trang WEB (mà trang này đã gõ một lần trước đó trên dòng "Ađress" cuả IE) Một cách điển hình, nút "tab" dùng để viết hoàn tất tên cuả tập tin và tổ hợp nút "Ctrl"+"D" dùng để viết hoàn tất tên thư mục (thay vì phải gõ hết toàn bộ tên cuả tập tin/thư mục thì chỉ gõ một nút "tab" hay "Ctrl"+"D"):
HKCU\Software\Microsoft\Command Processor
EnableExtensions cài giá tri DWORD 1
CompletionChar cài giá tri DWORD 9
PathCompletionChar cài giá tri DWORD 4 chỉ dùng cho 2K và XP

 

9. Ðiều khiển phương cách các ứng dụng lấy tiêu điểm (focus)(NT, 2K, XP)


Khi một ứng dụng đang chạy trong nền (background applications) muốn trở thành focus (tức là để nó trở thành chưong trình chính hiện trên màn hình) thì nó sẽ tự động nhấp nháy 3 lần cái nút cuả ứng dụng này trên "toolbar" và đợi cho bạn click lên nó. Với chiêu sau đây, bạn có thể cài đặt một số lần nhấp nháy dợi cho đuợc click khac hơn 3 lần và cũng có thể cài cho cái chương trình nền trở tành tiêu điểm lập tức:


HKCU\Control PanelDesktop


ForegroundFlashCount cài giá tri DWORD số lần muốn cho nhấp nháy
ForegroundLockTimeout cài giá tri DWORD 0 nếu muốn ngay lập tức; 200000 là giá trị cài sẵn trong máy

Kì tới bài sẽ đề cập về sữc chữa những khó xử trên máy(Fixing Problem)