Một bài toán nhỏ xin gởi đến Quốc Hội

Vietsciences- Võ Thị Diệu Hằng          20/05/2009

 

Hôm nay là ngày khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, tôi xin đưa một bài viết gởi đến ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và tất cả các đại biểu Quốc Hội về việc

 So sánh lợi và hại khi khai thác bauxite

 

A/ Thông tin cơ sở:

* Theo Bộ ngoại giao VN:

Mục tiêu cụ thể của Chương trình: Đảm bảo cho sự tăng trưởng cao của ngành trong giai đoạn 2006 - 2010; lượng khách quốc tế tăng mỗi năm từ 10-20%, đạt 5,5 đến 6 triệu lượt vào năm 2010; khách nội địa tăng trung bình 15% - 20%/năm, đạt 25 triệu lượt vào năm 2010. Phấn đấu thu nhập du lịch năm 2010 đạt 4 - 5 tỷ USD. Nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và xác định vị trí xứng đáng của du lịch Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế trên cơ sở đẩy mạnh xúc tiến du lịch và nâng cao nhận thức xã hội về du lịch. Phấn đấu trong giai đoạn 2006-2010, du lịch Việt Nam sẽ được xếp trong nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực.

* Theo quyết định của TT chính phủ số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2007:
"Nhu cầu vốn đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến bauxit giai đoạn 2007 - 2025 ước tính khoảng 189.110 - 249.420 tỷ VND (tương đương khoảng 11,8 - 15,6 tỷ USD), bao gồm các dự án khai thác, chế biến bauxit (sản xuất alumin và điện phân nhôm) và hạ tầng cơ sở (đường sắt và cảng) thể hiện trong Phụ lục VI"

* "Tài nguyên bauxit: tổng trữ lượng quặng bauxite đã xác định và tài nguyên dự báo khoảng 5,5 tỷ tấn,..."

* Vietnam airlines  Tổng doanh thu năm 2008 của Vietnam Airlines đạt trên 26,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng = 0,14 tỷ  USD 

  Cà phê Tây Nguyên:  

Năm 2007 kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam lên tới 1 tỷ 500 triệu đô la 1,5 tỷ USD => lợi nhuận ìt ra cũng 0,3 tỷ USD

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Review_of_the_Domestic_Press_online_NNguyen-20071229.html

B/ Bài toán so sánh

Dựa trên 4  thông tin này, thử làm một bài toán so sánh lợi nhuận thu được từ việc khai thác bauxite và du lịch với sự sản xuất cà phê Tây Nguyên đem lại cho Việt Nam.

 

I/ Khai thác bauxite:

      1) Nếu ta khoán cho TQ khai thác:

Biết rằng giá 1 tấn bauxite = 20 USD

        - Giai đoạn 2007 - 2015:

Nhà máy alumin Đắk Nông 1: 0,6 triệu tấn/năm + Đắk Nông 2:    2,0 triệu tấn/năm + Đắk Nông 4:  2,0 triệu tấn/năm

Số lượng bauxite khai thác : 0,6 + 2 + 2 = 4,6 triệu tấn/năm

Sau 8 năm sẽ khai thác được = 4,6 x 9 = 36,8 triệu tấn bauxite

Giá thành trong 8 năm khai thác = 20 x 4,6 x 8 = 736 triệu USD

       - Giai đoạn 2016 - 2025:

Nhà máy alumin Đắk Nông 1: 1,2 triệu tấn/năm + Đắk Nông 2: 4,0 triệu tấn/năm + Nhà máy alumin Đắk Nông 3: 4,0 triệu tấn/năm + Nhà máy alumin Đắk Nông 4: 4,0 triệu tấn/năm.

Số lượng bauxite khai thác : 1,2 + 4 + 4 +4  = 13,2 triệu tấn/năm

Sau 9 năm sẽ khai thác được = 13,2 x 9 = 118,8 triệu tấn bauxite

Giá thành trong 9 năm khai thác = 20 x 118,8  = 2, 376 tỷ  USD

Tổng cộng trong 18 năm ta thu được 736 + 2376 triệu USD  = 3112 triệu USD = 3,112 tỷ USD

 

    2) Nếu ta tự khai thác lấy:

Lúc đầu phải xây nhà máy, xây đường sá, xe tải, tàu chở, xây nhà máy điện, phải có nhiều hồ chứa nước ... thì chắc chắn là chưa có sản phẩm.

         a) Trả tiền lãi vay vốn

Thử tính trên số vốn mà thủ tướng muốn vay: 15,6 tỷ USD

Giả sử chỉ trả tiền lời (thí dụ 2% lãi/năm, vì thường thưởng  ít ra cũng 4%), chưa trả vốn , thì mỗi năm dân ta phải đóng thuế để trả tiền lời : ít nhất 312 triệu USD

15,6 tỷ x 2 / 100 = 312 triệu USD

         b) Giả sử sản xuất ra  alumin, và  tự đem đi bán:

-  giá hiện tại là 300 USD/ tấn alumin

Với máy móc hiện đại, thì 5 tấn bauxite sản xuất được 2 tấn alumin. Với máy móc lạc hậu  thì... 7, 8,-10 tấn bauxite mới được 2 tấn alumin. Thôi ta cứ lạc quan cho vui, giả dụ ta may mắn tối đa: 5  tấn bauxite  thì được 2 tấn alumin => 1 T bauxite  cho được 0,4 T alumin

Số alumin sản xuất và giá thành (300 USD/tấn alumin):

2007-2015=> 8 năm khai thác được  36,8 triệu tấn bauxite  => 36,8 x 0,4 = 14,72 triệu tấn alumin bauxite/năm => 2,8 triệu tấn alumin/năm, vậy tiền thu được  300  x 14,72 triệu =>  4,416 tỷ USD

2015-2025 = 118,8 triệu tấn bauxite =>118,8 x 0,4 = 47,52 triệu tấn alumin => 300 x 47,52 = 14,256 tỷ USD

Tổng cộng  ta được 18,672 tỷ USD

          c) Tuy nhiên :

 Tiền lời phải trả trong  17 năm = 312 triệu x 17 = 5,3 tỷ USD

(Chưa tính tới trả vốn, trong lúc đó sau 17 năm máy móc đã lỗi thời, thì xem như phải bỏ đi, vì không ai dại gì mua lại máy cũ của ta thải đi... như... ai đó...  và chưa tính tiền lương công nhân, tiền đóng thuế, tiền điện (= 20% giá thành), tiền nước, tiền hao hụt máy móc, tiền chuyên chở xăng dầu... )

          d) Cạnh tranh giá thành với các nước khác:

Với kỹ thuật lạc hậu TQ và phí tổn chuyên chở (đã vậy còn phải bắt đầu làm đường sá) sẽ rất cao so với các nhà máy alumin ở các nước khác, vì vậy sẽ rất khó cạnh tranh với các nước khác, ngay cả khi giá nhôm cao lên trở lại
 

II/ Tổng kết bài toán:

Vì  không ai muốn du lịch tới một nơi nhiễm độc, nguy hiểm đến tính mạng, nên ngành du lịch sẽ bị tan tành, và hàng không Việt Nam sẽ không còn tồn tại.

Tức là mất đi  5,5 tỷ USD /năm về du lịch và cà phê

Khách du lịch +  hàng không VN + cà phê Tây Nguyên : 5 tỷ UDS + 0,14 tỷ USD + 0,3 tỷ USD = 5,5 tỷ USD/năm

Mất 5,5 tỷ USD/năm về du lịch và cà phê trong lúc chỉ thu được 0,183 tỷ USD /năm khi khai thác bauxite  mà dân VN phải chịu đựng mọi tai ương!!!

Vậy ta chỉ cần phát triển ngành du lịch, trồng cà phê, giữ môi trường cho trong sạch, thì chỉ cần nửa năm là ta thu được tiền của 17 năm ròng rã để choTQ khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Còn nếu ta tự khai thác, thì như bài tính ở trên, thì chỉ QUÁ LỖ  : chỉ cần trả tiền lời cho các nước cho ta vay vốn là đã  5,3 tỷ USD, trong lúc đó sau 17 năm ta mới bán được có  18,672 tỷ USD (chưa tính công thợ, công của lãnh đạo, chuyên viên cao cấp, làm việc trong 17 năm và vốn 15,6 tỷ USD tiêu hao trong máy móc hư rụi, tiền lãi vay vốn)

Gương trước mắt, chính tập đoàn Chalco đã báo lỗ

 

III /Vài con số nên biết:

* Tập đoàn Rio Tinto lớn nhất thế giới, thành lập từ năm 1873, gồm 80 hãng đặt tại 50 nước, vì không tính toán kỹ, đã bị nợ 40 tỷ USD sau khi mua tập đoàn Alcan của Québec Canada năm 2006 với giá 38 tỉ USD (bằng chứng khoán), vì ngay sau đó giá nhôm hạ nên chứng khoán hạ trên 30%... l  http://quebecbourse.blogspot.com/2008/11/rio-tinto-lacquisition-dalcan-pse-lourd.html
 

* Dự án Alumina Nhân Cơ thu vào lợi nhuận ước tính khoảng 92 triệu đô la Mỹ/năm và chi phí là 92+172+92 = 356 triệu đô la Mỹ/năm. Vậy là mỗi năm ước tính bị âm vào là 264 triệu đô la Mỹ. (1)

* Bất cứ một số tiền đầu tư nào từ vài trăm ngàn đến vài trăm triệu đô la Mỹ, nếu thời gian hoàn vốn (rate of return) trên 3 năm thì được coi là là dự án không khả thi. (1)

* Năm 2001, Hoa kỳ sản xuất khoảng 11,4 triệu tấn nhôm,  sử dụng khoảng 179 tỷ kilowatt giờ => là lượng điện cung cấp cho  32 triệu gia đình, tức là đủ cho cả nước Việt Nam tiêu dùng. 

* Lò luyện nhôm của Alcoa ở Rockdale, Texas phải đốt 16.000 tấn than mỗi ngày.

* Mỗi năm, một nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất 500 Megawatt xài 8 triệu m3 nước (tương đương với một hồ nước có chiều ngang 2m, cao 2m và chiều dài 2000 km.) , đốt 1,4 triệu tấn than đá (thải 220 tấn khí CO2, 720 tấn CO độc hại chết người),  thải 500 tấn bụi, 190.000 tấn bùn, 125.000 tấn tro, ...

* Để có được 1000 tấn nhôm thì thải ra khoảng 20 tấn SPL (Spent Pot Lining, lớp lót bồn đã hao mòn,  là chất phế thải nguy hiểm vì nó chứa ion fluorur (F-), ion cyanur (CN- )  chất độc giết người. ). Người ta chôn dưới lòng đất, nhưng nguy cơ bị nước thấm mang đi khắp các sông ngòi.

Để có được 1 tấn nhôm phải thải ra 4 tấn bùn đỏ. Lượng bùn khổng lồ sẽ trôi vào sông ngòi.

Tây Nguyên ở Việt Nam, địa thế đất rất cao so với mặt nước, hơn nữa diện tích giới hạn rất nhiều so với vùng lưu trữ bùn đỏ Gladstone của Queensland, Úc. (1)

Thuỷ điện sản xuất điện sạch hơn, nhưng cũng làm ngập các môi trường sống khi xây dựng, vả chăng Tây Nguyên thiếu nước

* Nhà máy điện hạt nhân: một nhà máy điện phân cỡ trung bình hiện nay tiêu thụ một lượng điện bằng nguyên một thành phố với 1 triệu dân, (giá điện bằng 20-25% giá thành của một tấn nhôm). Nhưng điện từ đâu có? Phải xây bao nhiêu nhà máy điện hạt nhân? Những tai nạn Nga: Tchernobyl (1986)  Mỹ: lò Three Mile Island  nổ (1979) ; Nhật: nhà máy ở Tokaimura (1999), nhà máy Mihama ở Fukui (2004)... đến nay đã có vài ngàn trẻ em bị mổ tuyến giáp trạng, mắc bệnh bạch huyết, ung thư và dị tật bẩm sinh; hậu quả tàn khốc của tai nạn Nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl sau gần 20 năm vẫn âm thầm tiếp diễn.  thảm họa khôn lường

* Tiền đầu tư một nhà máy tối tân  bauxite-alumine-nhôm là 7 tỷ USD (Alcan, Arabie Saoudite thông báo ngày 7 avril 2007)

 

IV) Kết luận

* 17 năm mà chỉ khai thác có 150 triệu tấn, thì dân phải chịu đựng thêm 400 năm trong bụi độc hại

*  Ion fluorur F- bám vào xương, răng  ion cyanur (CN- ) monoxyd carbon (CO),  là những chất độc hại chết người.

* Tiếp xúc với chất kiềm ăn da (NaOH, xút), gây phỏng nặng, lở loét rất sâu. Hít thở gây dị ứng, viêm mũi, họng, và tuyến hô hấp hoặc co thắt tuyến hô hấp, viêm phổi... Nuốt vào bụng sẽ gây ói mửa, đau nhức vùng ngực và bụng, lở loét miệng, cổ, thực quản ... làm lủng đường tiêu hóa, xuất huyết, gây tử vong..

* Tiếp xúc với bột nhôm, sẽ gây các tác động biến đổi gen, hại thần kinh, gây dị dạng bộ xương. Tiếp xúc thường xuyên sẽ gây lao phổi, bệnh thũng (emphysema) , xơ phổi (fibrosis)...

* Việc phá rừng để khai thác hết 5 tỷ tấn bauxite đó làm cho Tây Nguyên sẽ không còn cây xanh, hiệu ứng nhà kính vì thải ra quá nhiều CO2, mà không có rừng cây để hấp thu bớt CO2 (sẽ gây bão lũ lụt, thiên tai, nhất là miền Trung vốn đã  bị bão lụt hàng năm,  không kể bụi độc,  sông ngòi ô nhiễm.. như trên.

 Dân Việt đã tang tóc, tật nguyền, sinh con dị dạng vì chất độc da cam chưa đủ sao ?

 

V/ Vài hình ảnh và những bài viết liên quan:

(1) Hiệu quả của dự án Alumina Nhân Cơ ở Tây Nguyên  http://www.bauxitevietnam.info/bandoc/090521_hieuquaaluminanhanco.htm

http://13nguyenxc.vnweblogs.com/post/11109/157094 (công nghệ của Úc và công nghệ TQ trong quá trình thiết kế nhà máy Nhân Cơ ở Dak Nông)

http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/quadiacau/baihockhaithacbauxite.htm

http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/quadiacau/congnghiepkhaithacmo.htm

http://vietsciences.free.fr/forum/viewtopic.php?p=9124#9124

http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2006/04/3B9E90B2/

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=15824&ChannelID=122

http://www.youtube.com/watch?v=M0pKBfZagU0

__________________

Chú thích: màu đỏ: mất đi, màu xanh: thu được

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org    Võ Thị Diệu Hằng