Lê Văn Thới

Lê Ngọc Thạch                ngày  28 tháng 05 năm 2004
 
   
 

Lê Văn Thới (1917-1983) Khoa học gia Việt Nam

Giáo sư Lê Văn Thới  sinh ngày 03/09/1917 tại Thạnh Phước, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mất ngày 31/07/1983 tại Sài Gòn

Ông  học trường Trung  học  Pétrus Trương Vĩnh Ký và được  học bổng đi Pháp du học.

Năm 1942 đậu Cử  nhân Giáo Khoa Lý Hóa

Năm 1943 đậu hạng  nhất Kỹ sư Hóa  học và  Cao học Hóa Ứng dụng và Sinh hóa.

Năm 1947 đậu Tiến sĩ Quốc gia hạng Tối Danh dự với lởi khen của  ban giám khảo.

Giải thưởng

Năm 1944 ông được hai  giải thưởng:

 - Prix Prévost

 - Prix de  la  Maison de  l'Indochine

Chức vụ

Năm 1947-1956: Trưởng  ban khảo cứu cây thông  của  Viện Ðại học Bordeaux, Pháp

Năm 1956-1958: Trưởng phòng Khảo cứu Sinh học, Sở khai thác Thuốc lá và Diêm quẹt, Paris, Pháp.

 

1958-1975: Khoa trưởng Khoa học Đại học đường Saigon, Trưởng ban Hóa học, Viện trưởng Viện Đại học Saigon, Tổng Cục Trưởng Nguyên tử lực Cuộc, Chủ tịch Uy ban Khảo cứu Khoa học, Giám đốc Tủ sách Khoa học, Chủ tịch Uy ban soạn thảo Danh từ Chuyên môn.

 

1975- 1983: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Giáo sư Đại học Tổng hợp Tp HCM (Đại học Khoa học Tự nhiên), Chủ tịch Hội Trí thức Yêu nước (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Tp HCM), Thành viên Hội đồng Thuật ngữ Khoa học Bộ Giáo dục.

Giáo sư Lê Văn Thới đã đào tạo những  Tiến sĩ:

- Tại Pháp:

A. Belloc, 1954 J. Ourgaud, 1955
J. Berard, 1954  H. François 1957

- Tại Việt Nam:

Nguyễn Văn Hoàng, 1963
Nguyễn Xuân Nguyên, 1970
Nguyễn Ngọc Sương, 1965 Trần Kim Quy, 1972, 1974
Hà Ngọc Bích, 1967 Lưu Trọng Hà, 1974
Nguyễn Thanh Khuyến, 1969 Lê Ngọc Thạch, 1987
 

Công trình:

 

   Sách:

- Giáo trình Hóa học Hữu cơ Cơ cấucấu
 
- Danh pháp Hóa học Hữu cơ
 
- Les Diterpenes Tricycliques (chưa in)
 
- Hóa học Lập thể Hữu cơ, quyễn 1&2 (quyễn 2 chưa in)
 
- Nguyên tắc soạn thảo danh từ chuyên khoa
 

    Báo

 
1945: 01 bài 1952: 06 bài 1958: 02 bài 1963: 03 bài 1969: 01 bài
1947: 09 bài 1953: 12 bài 1959: 01 bài 1964: 05 bài 1970: 01 bài
1949: 04 bài 1954: 10 bài 1960: 03 bài 1966: 04 bài 1980: 03 bài
1950: 13 bài 1955: 08 bài 1961: 01 bài 1967: 03 bài 198..: 02 bài
1951: 03 bài 1956: 03 bài 1962: 04 bài 1968: 01 bài  
 

Lê Ngọc Thạch

 
PTS. Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ

Đại học Khoa học Tự nhiên

 
Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh