300 suất đào tạo tiến sĩ chờ người đi học

Vietsciences-Nguyễn Hường (ghi)              22/09/2010

 

Những bài cùng đề tài

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhắc nhở, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT đến nay vẫn còn nhưng vẫn còn 40% số trường chưa có cam kết chất lượng đào tạo. Khoảng 45% các trường đã công bố chuẩn đầu ra. Như vậy, nhiệm vụ trong năm học mới của chúng ta còn rất lớn.

Cụ thể là việc đào tạo phải sát với thực tế. Biểu hiện rõ nhất là việc đào tạo theo đơn đặt hàng của thực tế, làm sao mỗi trường ít nhất có một ngành liên kết với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực của mình, từ địa phương, doanh nghiệp hay các nhóm cơ quan.

Do đó, yếu tố sư phạm cần đặt ra hàng đầu. Thầy phải hơn trò, thầy phải là tiến sỹ thực chất. Nhưng, điều đáng nói là năm nay còn gần 300 suất đào tạo tiến sỹ cho các thầy mà vẫn không có người đăng ký. Không thể chấp nhận trường ĐH mà chỉ có 10% được đào tạo tiến sỹ.

Phó thủ tướng đề nghị các trường phải thảo luận nghiêm túc về vấn đề này: vì sao các trường không cử người đi đào tạo ở nước ngoài?

Vấn đề nữa cần xem xét, làm sao để hướng đến chất lượng đào tạo quốc tế? Các trường ĐH không thể cùng quốc tế hoá một lúc được. Vậy phải theo một lộ trình như ĐHQG Hà Nội, TP.HCM và một số trường khác đã làm.

Mỗi trường cần nâng cao ý thức tự chủ đồng thời tự chịu trách nhiệm, không để tình trạng Bộ phải nhắc hai lần, với hai văn bản yêu cầu các trường báo cáo tổng kết. Nhưng đến ngày tổng kết vẫn có tới 61% không gửi báo cáo.

Năm nay, Bộ yêu cầu, đã quản lý nhà nước thì phải đánh giá được cấp dưới. Chúng ta cũng phải thực hiện đánh giá giáo viên và có chế độ cụ thể với người hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ. Những đánh giá này cần chuyển thành điều kiện nâng lương, khen thưởng, các chính sách hỗ trợ khác. Các trường cần đăng ký thực hiện thí điểm việc trả lương gắn với những đóng góp cụ thể, hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giáng viên.

Chúng ta cũng phải yêu cầu sinh viên tự xem xét nghiêm túc việc học tập của mình, yêu cầu sinh viên cam kết nói "không với tiêu cực" để học vì bản thân, vì trách nhiệm với đất nước. Nếu sinh viên không thiết tha với việc học tập thì mọi cố gắng của chúng ta cũng thành vô ích.

Có thể nói, chưa bao giờ điều kiện tài chính của các trường tốt như năm nay, chưa năm nào Nhà nước cam kết gánh phần miễn giảm học phí cho những SV thuộc diện này, nhưng chúng tôi chưa nghe các trường công bố kế hoạch thu chi năm nay. Chúng tôi đề nghị các trường có kế hoạch tài chính cụ thể để chứng tỏ rằng, khi Quốc hội ký quyết định cho phép tăng học phí thì với nguồn thu lớn hơn thì có giải pháp cụ thể để chất lượng đào tạo cao hơn.

Về Vấn đề nghiên cứu khoa học, chúng tôi đề nghị, đã là nghiên cứu sinh thì phải nghiên cứu khoa học, phải có kinh phí tối thiểu. Kinh phí nhiên cứu khoa học của Bộ KH-CN nhiều năm không giải ngân hết vì không có đề tài xứng đáng.

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201009/Bo-Giao-duc-khong-thieu-tien-933229/

 

 

              http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org