Đại học Queensland: Chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ

                   
 
   

Đại học Queensland: Chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ 2004 (Điều khoản và điều kiện)

Hạn nộp hồ sơ: Thứ 2 ngày 3 tháng 5 năm 2004

Mục tiêu của Chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ (DDP)

Đại học Queensland phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng thực hiện chương trình DDP nhằm hỗ trợ cho giảng viên hiện đang làm luận án tiến sĩ trong nước của các trường đại học (thuộc danh sách dưới đây). Mục đích của chương trình DDP là nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh, kỹ năng nghiên cứu và kiến thức chuyên môn, và cung cấp trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu tại trường Đại học Queensland với sự hướng dẫn của các chuyên gia nghiên cứu của trường. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có cơ hội tốt hơn để hoàn thành luận văn của mình tại Việt Nam, và sẽ đóng góp tốt hơn cho công tác chuyên môn của trường. Trong suốt thời gian của chương trình DDP, học viên sẽ phải liên lạc thường xuyên với người hướng dẫn luận văn của mình tại Việt Nam.

Chương trình DDP gồm ba giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 31/5 – 23/7, 2004
  Chương trình tiếng Anh EAP trong 8 tuần do Viện giáo dục thường xuyên và đào tạo giáo viên tiếng Anh (ICTE) thuộc Đại học Queensland tổ chức tại Đại học Đà Nẵng.
(Những học viên chương trình EAP chỉ đạt điểm 5 IELTS tổng và 5 kỹ năng viết sẽ thi lại IELTS tại Đà Nẵng vào ngày 3 tháng 7, 2004 và cần phải đạt tối thiểu trung bình 5.5 IELTS và điểm 6 cho kỹ năng viết để được tham gia vào Giai đoạn 2 và 3 của chương trình DDP).
Giai đoạn 2: Từ ngày 9/8 – 10/9, 2004
  Chương trình tiếng Anh dành cho nghiên cứu (ERAC) trong 5 tuần tại ICTE, Đại học Queensland, Brisbane.
Giai đoạn 3: Từ ngày 13/9 – 17/12, 2004
  Chương trình nghiên cứu và thực tập nghiên cứu (R&RT) trong 14 tuần sẽ bao gồm thực tập trong thư viện và các kỹ năng nghiên cứu khác, các cuộc họp hàng tuần với các chuyên gia nghiên cứu của Đại học Queensland, và cơ hội sử dụng trang thiết bị hiện đại để thực hiện nghiên cứu phục vụ cho luận án tiến sĩ của học viên.

Hồ sơ xin học bổng chương trình DDP phải bao gồm chứng chỉ IELTS quốc tế thi sau ngày 3 tháng 5 năm 2003.

Các ngày thi IELTS được xác định tạm thời như sau:

                                  Hà Nội:   3 và 24 tháng 4, 2004
                                  Hồ Chí Minh: 3 và 24 tháng 4
                                  Đà Nẵng:    24 tháng 4, 2004  

Các ứng viên chương trình DDP cần phải thông báo với văn phòng AEI tại Hà Nội về ngày thi IELTS sớm để AEI có thể thanh toán phí thi IELTS cho ứng viên. Tuy nhiên, phí thi IELTS chỉ được trả cho những ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nêu ra ở mục 1 dưới đây.

Tiêu chuẩn tham gia chương trình DDP

 1. Ứng viên phải là giảng viên của một trong những trường đại học trong danh sách kèm theo, và
 1. hiện đang làm luận án tiến sĩ tại một trường đại học của Việt Nam, và
 2. đã hoàn thành năm thứ nhất của nghiên cứu luận án.
 1. Ứng viên phải đạt trình độ IELTS tối thiểu là 5.5 cho tổng các kỹ năng và 5 cho kỹ năng viết để được tham gia vào giai đoạn 1 - EAP.
 1. Ứng viên đã đạt điểm IELTS 6.5 hoặc cao hơn không cần nhưng được khuyến khích tham gia vào giai đoạn 1 – EAP.
 2. Ứng viên đạt điểm IELTS 5 và kỹ năng viết 5 sẽ được xem xét trong từng trường hợp để tham gia vào giai đoạn 1 nhưng cần phải đạt điểm IELTS tối thiểu 5.5 và kỹ năng viết 6 để được xem xét tham gia vào giai đoạn 2 – EARC và giai đoạn 3 – R&RT tại đại học Queensland, Brisbane.
 3. Tất cả các ứng viên chương trình DDP phải tham gia đầy đủ giai đoạn 2 – EARC trước khi tham gia giai đoạn 3 – R&RT.
 1. Ứng viên phải được phép nghỉ các công tác giảng dạy, nghiên cứu và hành chính để dành toàn bộ thời gian tham gia đầy đủ vào giai đoạn 1,2 và 3 của chương trình.
 2. Mỗi trường đại học trong danh sách được quyền đề cử tối đa 3 ứng viên tham gia chương trình.
 3. Ban tuyển chọn phối hợp giữa Đại học Queensland và Đại học Đà Nẵng (miền trung), Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (miền nam) và Đại học Quốc gia Hà Nội (miền bắc) sẽ thực hiện việc xét tuyển cho chương trình. Nếu trường Đại học Queensland không thể chỉ định được giáo viên hướng dẫn cho một luận án nào đó, ứng viên sẽ không được nhận tham gia chương trình.
 4. Ứng viên nên được chọn từ các khoa khác nhau của trường và có các đề tài nghiên cứu khác nhau.
 5. Hồ sơ xin tham gia chương trình DDP phải được xác nhận bởi Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó của trường.

Quyền lợi của học viên tham gia chương trình

Chương trình chi trả những chi phí sau:

 1. Đào tạo, thi và học phí:
 • Phí thi IELTS để xác định điều kiện đầu vào cho giai đoạn 1 và phí thi IELTS (nếu cần) vào cuối giai đoạn 1.
 • Phí đào tạo tiếng Anh giai đoạn 1 và giai đoạn 2
 • Phí đào tạo kỹ năng tra cứu thư viện và nghiên cứu, phí trả cho chuyên gia hướng dẫn nghiên cứu của UQ, và phí sử dụng văn phòng, thư viện và các trang thiết bị nghiên cứu tại UQ.
 1. Sinh hoạt phí

Tại Việt Nam:

 • Những học viên tham dự khoá học EAP giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ nhận được tiền sinh hoạt phí cho thời gian khoá học nếu tham dự ít nhất 90% thời gian khoá học. Nếu không tham dự đủ 90% thời gian khoá học có thể dẫn đến việc huỷ bỏ học bổng.
 • Những học viên tham dự khoá học EAP giai đoạn 1 tại Đà Nẵng đến từ các tỉnh/thành phố khác sẽ được chi trả tiền đi lại và chi phí nhà ở.

Tại Australia:

 • Sinh hoạt phí cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng Ôxtrâylia của sinh viên hai tuần một lần.

Chú ý: Những học viên của chương trình DDP được yêu cầu sống chung với một gia đình người Ôxtrâylia (homestay) do ICTE-UQ sắp xếp trong thời gian 5 tuần của giai đoạn 2. ICTE – UQ sẽ trừ tiền sinh hoạt phí của học viên để thanh toán chi phí ăn ở cho gia đình homestay.

 1. Chương trình cũng sẽ chi trả những chi phí sau:
 • Học phí;
 • Phí nộp hồ sơ visa, khám sức khoẻ và các chi phí liên quan khác;
 • Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Ôxtrâylia hạng economy;
 • Vé máy bay khứ hồi hạng economy trong lãnh thổ Việt Nam cho những học viên cần phải di chuyển đến Đà Nẵng để tham dự giai đoạn 1 được tổ chức tại ĐH Đà Nẵng;
 • Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên Nước ngoài cho một người trong thời gian sống tại Ôxtrâylia;
 • Phí dịch vụ thư viện của UQ;
 • Phí dịch vụ Internet/Email của UQ.
 1. Chương trình không chi trả những chi phí sau:
 • Bất kỳ chi phí nào cho thành viên gia đình đi cùng.

Trách nhiệm của học viên tham gia chương trình:

 • hoàn thành tất cả các yêu cầu được đặt ra cho loại visa học tập ngắn hạn;
 • dành hết thời gian và khả năng trong cả ba giai đoạn của chương trình;
 • tuân thủ các qui định và qui chế của trường ĐH Queensland;
 • tham gia vào những khoá học cấu thành của chương trình DDP do trưởng khoa sau đại học của ĐH Queensland yêu cầu. Không được phép thay đổi hoặc tham gia vào những khoá học khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của trưởng khoa sau đại học, ĐH Queensland; và
 • quay trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình DDP tại Ôxtrâylia. Đây là điều kiện để được chấp nhận tham gia chương trình.

Giảng viên của những trường đại học sau đây được nộp đơn tham gia chương trình DDP

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

1. ĐH Quốc Gia HN 1. ĐH Đà Nẵng

1. ĐH Quốc Gia TP. HCM

ĐH Khoa học Tự nhiên HN ĐH Sư phạm ĐN ĐH Khoa học Tự nhiên
ĐH Khoa học XH&NV ĐH Kỹ thuật ĐN ĐH KHXH &NV
Đại học Ngoại ngữ ĐH KT và QT KD ĐN ĐH Bách khoa
Khoa Kinh tế ĐH Ngoại ngữ ĐN Viện Môi trường & Tài nguyên
Khoa Luật ĐH Huế Khoa Kinh tế
Khoa Công nghệ ĐH Nghệ thuật Huế 2. ĐH Cần Thơ
2. ĐH Bách khoa HN ĐH Nông lâm Huế 3. ĐH Sư phạm TP.HCM
3. ĐH Kinh tế quốc dân HN ĐH Khoa học Huế 4. ĐH Nông lâm TP.HCM
4. ĐH Y Hà Nội ĐH Sư phạm Huế 5. ĐH Kinh tế TP.HCM
6. ĐH Kiến Trúc TP.HCM
5. ĐH Sư phạm HN 7 7. ĐH Luật TP.HCM
6. ĐH Nông nghiệp I HN ĐH Kinh tế Huế 8. ĐH Y Dược TP.HCM
7. ĐH Thái Nguyên 3. ĐH Đà Lạt 9. ĐH Ngoại thương - chi
8. ĐH Ngoại thương 4. ĐH Thuỷ sản nhánh TP.HCM
9. ĐH Mỏ địa chất 5. ĐH Quy Nhơn
10. ĐH Ngoại ngữ HN 6. ĐH Tây Nguyên
11. ĐH Lâm nghiệp
12. ĐH Xây dựng HN
13. ĐH Kiến trúc HN

Để có thêm thông tin chi tiết hoặc nhận đơn xin học bổng, xin vui lòng liên hệ với:

Cô Trần Lê Hà
Cán bộ Nghiên cứu và Dự án
Cơ Quan Giáo Dục Quốc Tế Australia (AEI)
Đại Sứ Quán Australia
8 Đào Tấn, Ba Đình
Hà Nội

ĐT: 04 831 7755, số lẻ: 375
Fax: 04 831 7709
Email: le.ha.tran@dfat.gov.au

 
   Australia Government 8/3/2004

.