Hội thảo về "Du học Hoa Kỳ"

                   
 
 

The Institute for Vietnamese Culture & Education (IVCE)

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Việt Nam

 

Thời gian: 8.30 am Chủ Nhựt, ngày 23 tháng 5, 2004.

Ðịa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM

 

Thời gian: 8.30 am thứ  Bảy, ngày 12 tháng 6, 2004.

Ðịa điểm: Ðại học Bách Khoa Ðà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bàng, Ðà Nẵng

 

Thời gian: 8.30 am thứ Bảy, ngày 19 tháng 6, 2004                

Ðịa điểm: Thư  viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà  Nội

Hội Văn hóa & Giáo dục Việt Nam (IVCE) là một tổ chức Phi Lợi Nhuận (N.G.O) tại thành phố New York, Federal 501(c)(3).  Hội IVCE trân trọng mời các bạn đến tham dự hội thảo Du Học Hoa Kỳ.

Ðối tượng tham dự hội thảo: học sinh PTTH & học sinh tốt nghiệp PTTH, sinh viên đại học & tốt nghiệp đại học, sinh viên Thạc sĩ & tốt nghiệp Thạc sĩ.

Hiện nay sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ có lợi thế vì được nhiều tổ chức cấp học bổng như: Vietnam Education Foundation cấp 100 học bổng/năm, Ford Foundation cấp 20 học bổng/năm, Fulbright cấp 20 học bổng/năm cho chương trình Thạc Sĩ & Tiến Sĩ, v.v… Ngoài ra, các trường đại học Hoa Kỳ đều có cấp học bổng cho những ứng cử viên loại xuất sắc học chương trình Cử Nhân & Kỷ Sư, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ.  Ðược nhận vào chương trình Cử Nhân & Kỷ Sư, Thạc Sĩ hay Tiến Sĩ và tìm học bổng là công việc khó khăn cho sinh viên Việt Nam.  Buổi hội thảo Du Học Hoa Kỳ sẽ giúp cho sinh viên hay những người đi làm hiểu rõ những phương cách tốt để đạt được sự nhập học vào chương trình Ðại học (Undergraduate program) & Sau Ðại Học (Graduate program) và học bổng.  Bên cạnh nói chuyện về du học, Hội IVCE nói thêm 2 vấn đề có tính thực tiễn cho sinh viên (1) kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc làm và (2) kinh nghiệm làm việc trong thời gian ban đầu tại công ty.

Ðể tạo thuận tiện cho công việc chuẩn bị tài liệu, các bạn xin đăng ký tên & địa  điểm trước ngày hội thảo qua email.

Email: nhipsong@ivce.org ,  Website: http://www.ivce.org

Mọi thông tin về buổi hội thảo, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.