Thành phần hóa học của Vũ trụ

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng      26 tháng 10/2004
   

Bức xạ hóa thạch thành lập nền tảng cho thuyết Big Bang.  Chính sự khám phá của bức xạ hóa thạch đã lôi cuốn số đông các khoa học gia trở về với  thuyết này. Đó cũng là một trở ngại cho hầu hết các  thuyết cạnh tranh khác vấp phải. Nhưng có một thử thách  khác mà thuyết Big Bang phải vượt qua mới khỏi bị loại vào hàng các thuyết đã chết khác. Đó là thành phần hóa  học của Vũ trụ.

Các thiên hà và ngôi sao đều gần như có cùng một thành phần không đổi: khoảng  một phần tư helium cho ba phần tư  hydrogen tính theo khối lượng. Ngược  lại, thành phần các nguyên tố nặng  hơn helium thì thay đổi rất nhiều. Tỷ lệ giữa hydrogen  và helium không đổi  không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên mà nói lên cho chúng ta nguồn gốc chung của chúng.

Từ năm 1939 người ta đã biết rằng  các nguyên tố nặng  hơn hydrogen có thể được  chế tạo trong  các lò khổng  lồ vũ trụ là các ngôi sao. Nhưng hydrogen  và  phần  lớn  helium phải là những nguyên tố đầu tiên hiện diện ngay thời kỳ đầu tiên lúc  mới thành lập sao. Số lượng tương đối của chúng sẽ được xác định ngay lúc đó và sẽ không tùy thuộc sự tiến hóa các vì sao hay các thiên  hà cho đến hàng tỉ năm sau, là nguyên do cho sự thay đổi đáng kể các nguyên tố nặng. Các  khoa học gia ra sức tính toán một cách cuồng nhiệt và kết quả rõ ràng: những tính toán của họ chứng  tỏ rằng khoảng 3 phút đầu tiên sau sự bùng  nổ đầu tiên, một phần tư của khối lượng vũ trụ là helium, và ba phần tư còn lại là hydrogen.  Đúng y như thành phần hóa học các  ngôi sao và thiên hà! Thuyết Big Bang cũng giải thích rõ ràng những hiện tượng  khác  nhau và xa xôi xảy ra trong  ba  phút đầu tiên về sự tạo thành hydrogen và helium  cũng  như ba trăm ngàn  năm sau đó về sự sản xuất bức xạ hóa thạch. Thuyết này ngày càng khẳng định là thuyết hay nhất trên thị trường  dùng để  diễn tả vũ trụ

Dịch từ quyển Origines của Trịnh Xuân Thuận

 

Bài đọc thêm:

Phản ứng nhiệt hạch tạo helium trong mặt trời và ngôi sao

Bức xạ hóa thạch

Big Bang

© http://vietsciences.free.fr Võ Thị Diệu Hằng