KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 2. Tính đối xứng của một số bát quái tiêu biểu. I.Tiên Thiên Bát quái-Đối xứng qua hai nghi Trời Đất .

_________________________________________________________________________________

ý kiến của bạn

2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên: Không có.

 

3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

T2-1TR1(4)-1TR2(4)