Một gia đình hi hữu

Vietsciences-Phong Lan
 
Irène 4 tuổi  Frédéric 5 tuổi
 
Frédéric                        Irène Gia đình Frédéric-Irène Joliot curie  

 

 
 
Pierre và Marie trong phòng thí nghiệm

 Marie lái xe

 

 
 
Irène và Joliot lãnh giải !nobel năm 1935    

 

Marie và Pierre năm 1903 được giải thưởng Nobel Vật lý vì đã tìm ra chất phóng xạ POLONIUM và chất phóng xạ RADIUM năm 1898.

 Polonium có ký hiệu : Po, số thứ tự trong bảng Phân loại tuần hoàn Z= 84. Khối lượng nguyên tử  m = 210  

Bà lấy tên tổ quốc bà là Pologne để đặt.

Radium  (Ra, Z = 88, m = 226,025)

 19/04/1906  Pierre bị xe ngựa đè chết

Tháng 11 Marie dạy Vật lý thế  Pierre , được làm giáo sư thực thụ tại Sorbonne năm 1908.

1911  MARIE  khám phá ra cách cô lập Radium tinh chất  và và hợp chất của nó của nó.

Bà được giải thưởng Nobel Hóa học  10 tháng 12 năm 1911 

Ngày 4 tháng 7 năm 1934 Marie mất vì bệnh bạch cầu (leucémie) ở Sanatorium de Sancellemoz (Haute-Savoie).

20 tháng 4 năm 1995 tro của Pierre và Marie Curie được chuyển về điện PANTHÉON

Irène và Frédéric Joliot  xứng đáng là thừa kế của mẹ.

15 tháng 1 năm 1934 họ cùng tìm ra chất phóng xạ nhân tạo (Radioactivité artificielle) và được giải thưởng Nobel hóa học
 

Tiểu sử Marie Curie

Áp dụng chất phóng xạ trong ngành Y học

Bà là người đầu tiên...

Sự khám phá chất phóng xạ của Marie Curie

http://vietsciences.free.fr Phong Lan