Người đàn bà đầu tiên

Phong Lan
 

Marie Curie là người đàn bà  thông minh và can đảm.

Bà là người đầu tiên dùng chữ radioactivité (chất phóng xạ) vì do hiện tượng của nó.

Bà là người Âu châu đầu tiên đậu bằng Tiến sĩ Khoa học.

Bà là người đầu tiên được giải thưởng Nobel về Vật lý (1903). Cùng lãnh giải thưởng là Pierre, chồng bà và Henri Becquerel vì đã tìm ra chất phóng xạ.

Bà là người đàn bà đầu tên nhậm chức Giáo sư Ðại học là trưởng phòng thí nghiệm Ðại học Sorbonne ở Paris (1906).

Bà là người đầu tiên được 2 giải thưởng Nobel. Năm 1911 bà được giải thưởng Nobel về Hóa học do sự khám phá ra cách cô lập chất Radium tinh chất và những hợp chất của nó.

Bà là người Mẹ đầu tiên của người con gái được giải thưởng Nobel : Irère Joliot-Curie cũng được giải thưởng Nobel về Hóa học năm 1935.

Bà là người phụ nữ đầu tiên được yên nghỉ trong Ðiện PANTHEON ở Paris bên cạnh nhà văn Victor Hugo, nhờ công lao của Bà.

Chất Radium của bà đã tìm ra là chất trị liệu ung thư đã cứu biết bao nhiêu người.
 

Bài đọc thêm

Tiểu sử Marie Curie

Áp dụng chất phóng xạ trong ngành Y học

Một gia đình hi hữu

Sự khám phá chất phóng xạ của Marie Curie

 

© http://vietsciences.free.fr Phong Lan