KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 7. Trống đồng-Những kinh văn Dịch trác tuyệt. Hậu Thiên. 8. Hà Đồ-Mã hóa Hậu Thiên. Chứng cứ vật thể. Phương pháp dùng 26+18+1.

 

ý kiến của bạn

Phương pháp dùng 26+18+1:

Có 1 trống đồng khắc theo phương pháp này: trống đồng Sông Đà. Trống đồng Lũng Cú cũng có thể dùng phương pháp này, thế nhưng hình vẽ của nó quá mờ.

Trống đồng Sông Đà:

Có thể nói đồ hình này đã mang cho chúng tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chiêm ngưỡng nó, chúng tôi không thể nào giấu được thán phục sự thông minh của nghệ nhân sáng tạo nó. Đồ hình này đã số hóa triệt để Kinh Dịch. Tuy nó kém hơn Ngọc Lũ về cách hiển thị nhưng bằng phương pháp số học nó đã đơn giản hóa triệt để cách biểu thị Kinh Dịch. Ờ đây chỉ nói về Hà đồ nên chúng tôi chỉ giới hạn phân tích vấn đề này.

Đầu tiên chúng tôi xin lưu ý các bạn có hai cái nhà đối xứng và hai nhóm người đánh trống đối xứng qua tâm khác với các nhóm đối xứng khác, chúng giống nhau ít nhất về số sinh vật và cả về cách vẽ. Vậy ta có thể lấy trục đối xứng là trục nằm trên hai điểm giữa hai nhóm đánh trống và nhà. (Lưu ý vì vẽ cho đẹp nên người xưa không thể nào vẽ đường cắt qua tâm thô thiển như chúng tôi dùng để phân tích đươc. Họ ngụ ý có đường chia bằng cách vẽ hai hình giống nhau đối xứng. Có rất nhiều trống đồng chứng tỏ khẳng định này):

Hai hình dưới chúng ta có thể vẽ lại như sau:

Theo hình vẽ trên đây chúng ta cũng không phải cố gắng gì cho lắm để nhận thấy tư tưởng Hà Đồ: 1 đối với 2, 3 đối với 4 và 6 đối với 7. Thế nhưng đã hết chưa? Ta lại thấy hình bên trái có 3 số 6 nối với nhau và dễ dàng nhận ra chúng thuộc Nòng. Còn 26 vòng tròn bên trái rời rạc thuộc Nọc. Theo nguyên tắc triều tâm (phải có 4 Nọc triều về tâm), lần này là đồng Nọc tương ứng, có bốn hàng ngang mỗi hàng triều một vòng tròn cũng lập nên trung tâm có 4+1=5. Số còn lại bằng 22. Quý độc giả chắc đã nhận thấy điều gì rồi. Theo Hà Đồ thì số của hai cụm Nọc trội sẽ là 9+4+7+2=22, còn số của hai cụm Nòng trội là 8+3+6+1=18. Vì đường chia bắt đầu từ hai nhà, theo chiều bay của các chim và quán triệt số 5 trung tâm ta có sự phân bố Hà Đồ như sau:

Vậy ta thấy chỉ cần hai bảng số trên hai cái đình mà nghệ nhân đã diễn tả hầu hết ý tưởng Hà Đồ. Tư tưởng số hóa cũng còn được nhận thấy khi phân tích chứng tích Hậu Thiên. Chúng tôi sẽ viết sau. Với đồ hình này, tôi cho rằng người Việt cổ đã khắc họa Hà Đồ đồng thời chỉ ra nơi Trời đất tách đôi (điểm c cần chứng minh của phần Hậu Thiên).

Nếu chỉ xét hai cái đình thiêng liêng thì chúng ta cũng thể dễ dàng nhận ra tư tưởng Hà Đồ và vòng uyên nguyên Khảm Khôn: đình trên : 6-7-6-(7)(viết từ trong ra)=Khảm còn đình dưới: 6-6-6=Khôn. Điều này chứng tỏ chuyển tải tư tưởng Khảm nằm phương vị 1 và Khôn nằm phương vị 2 Hà Đồ. Đồng thời, nó cũng chứng minh cho vòng uyên nguyên Đất Nước-triết lý chủ đạo trong đời sống dân Việt cho đến tận bây giờ.