KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 7. Trống đồng-Những kinh văn Dịch trác tuyệt. Hậu Thiên. 8. Hà Đồ-Mã hóa Hậu Thiên. Chứng cứ vật thể. Phương pháp dùng 4x11 + 1.

 

ý kiến của bạn

Phương pháp dùng 4x11 + 1:

Có hai trống đồng có khắc kiểu này:

Trống đồng Đặc Giáo:

Trống đồng Thôn Mộng:

Hai đồ hình này có thể vẽ thành số như sau:

Chúng ta hãy nhìn nhận số 11 trừ đi 1 trung tâm theo nguyên tắc đồng dạng phải triều về tâm và theo nguyên tắc chỉ có một cặp số chồng lên nhau thôi, sẽ cho ra số 10; vì ai cũng biết phía bên trong phải có Nọc 5 mà nó chỉ có một Nọc vậy ở đây phải tính đến bốn Nọc nữa giống nó. Người xưa lại có ký hiệu thêm vào bốn cụm 11 này những số 3 và 4 tượng trưng cho cụm lẻ, cụm chẵn. Mà 10 là số chẵn sao lại có cụm chẵn, cụm lẻ? Logic nhất giải vấn đề này chính là cách sắp xếp cụm. Cụm có hai lớp, vậy số 10 chỉ thị cho lẻ chính là tổng hai số lẻ. Cụm có chỉ thị chẵn là tổng hai số chẵn. Số 10 chỉ có thể=1+9=3+7=2+8=4+6=5+5. Kết quả sau không thể chấp nhận được vì như thế sẽ cho ra hai số giống nhau ở hai vị trí.

Kết hợp với chiều chụẩn(chiều chim bay) của lượng số từ to đến nhỏ và luận từ Thái Cực Đồ, ta có thể lý luận số 10 bên trái được chia thành 9+1, số 9 ở lại, số 10 bên dưới là 7+3 số 7 ở lại, số 10 bên phải thuộc Nòng và bằng 8+2, số 8 ở lại số 2 ra đi, số 10 bên trên thuộc Nòng bằng 6+4, số 6 ở lại. Cuối cùng theo tính đối xứng vá quán chiếu theo số trung tâm, ta được Hà Đồ như sau:

Hai trống đồng này chứng minh được:

a.       Nếu trừ một vòng tròn triều về tâm thì ta sẽ có mỗi cụm 10 gồm hai lớp chứng tỏ biểu thị hai số. Cạnh mỗi cụm có chim bay ra chỉ thị cho một số của cụm phải đi ra để được 8 số ở 8 cạnh.

b.      Trống đồng thôn Mộng có hai hình vẽ vòng tròn ngoài, hình vuông giữa chứng minh cho điều c của Hà đồ. Quan niệm Mẹ tròn con vuông được khắc trên trống đồng Thôn Mộng.

c.       Cũng trong trống đồng thôn Mộng có đường chia nằm trên hai hình Mẹ tròn con vuông chỉ thị cho Trời đất tách đôi. Chứng minh cho điều b của Hậu Thiên.