KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 7. Trống đồng-Những kinh văn Dịch trác tuyệt. Hậu Thiên. 9. Hậu Thiên Bát Quái-một sản phẩm trí tuệ của người Việt.

ý kiến của bạn

9.     Hậu Thiên Bát Quái-một sản phẩm trí tuệ của người Việt.

Có một số trống đồng theo chúng tôi có mã hóa Hậu Thiên: Lũng Cú, Đông Sơn, Sông Đà, Ngọc Lũ và Hoàng  Hạ. Tuy nhiên vì trống đồng Đông Sơn chúng tôi không thể nào giải mã được, trống Hoàng Hạ thì nhiều chi tiết không rõ ràng nên chỉ phân tích ba trống đồng Sông Đà, Lũng Cú (mờ nhưng có thể nhận biết một số khác biệt cơ bản) và Ngọc Lũ mà thôi.