Vài nét về tác giả
 

 Hồi Ký của Gs Trân Văn Khê

Cải lương, nghệ thuật sân khấu truyền thống Nam bộ Việt Nam
Vietsciences phỏng vấn giáo sư Trần Văn Khê
  Âm nhạc dân tộc Việt Nam
Âm và Dương trong Âm nhạc truyền thống
Xác và Hồn trong âm nhạc truyền thống
Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê và những nét độc đáo tiềm ẩn của bộ môn hát bội  
Làm cách nào khơi dậy nền âm nhạc dân tộc Việt Nam? (1)  
Làm cách nào khơi dậy nền âm nhạc dân tộc Việt Nam? (2)  
Làm cách nào khơi dậy nền âm nhạc dân tộc Việt Nam? (3)  
Mạn đàm âm nhạc trong truyện Kiều
Ca trù - một nghệ thuật độc nhất vô nhị
Cồng chiêng Tây Nguyên -Di sản phi vật thể thế giới
Trở lại Tây Nguyên
Giấc mơ đẹp trên đất Ý
Bài Chòi
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Đàn ai một tiếng dương tranh
Văn hiến Quảng Ngãi xưa và nay
Nhạc cung đình Việt nam và UNESCO
Giáo dục âm nhạc cho trẻ em Việt Nam
Lịch sử hệ thống ký âm
Căn bịnh mãn tính của Âm Nhạc truyền thống Việt Nam
Trống chầu
Ca Trù
Đàn Đáy chỉ có ở Việt Nam
Các lễ lớn và thể lệ trong truyền thống Ca Trù
Tiểu luận án Cao học về «Ca trù» 
Về Trần Văn Trạch em tôi
Tết đầu tiên tha hương
©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org