Thư viện Sách Google

Từ điển Anh-Pháp-Việt


Từ điển Pháp-Pháp
Google phiên dịch
Việt-Anh-Pháp
Từ điển Hán, Nhật, Y, Dược
Bách khoa toàn thư

Mục lục lưu trữ


Năm 2013 ( 7-10)
Năm 2012 ( 1-4
Năm 2011 ( 5-12)
Năm 2011 ( 3-4)
Năm 2011 ( 1-2)
Năm 2010 (10-12)
Năm 2010 ( 7-9)
Năm 2010 ( 7-9)
Năm 2010 ( 5-6)
Năm 2010 ( 3-4)
Năm 2010 ( 1-2)
Năm 2009 ( 7-12)
Năm 2009 ( 3-6)
Năm 2009 ( 1-2)
Năm 2008 ( 11-12)
Năm 2008 ( 9-10)
Năm 2008 ( 5-8)
Năm 2008 ( 1-4)
Năm 2007 ( 6-12)
Năm 2007 ( 1-6)
Năm 2006 ( 6-12)
Năm 2006 ( 1-6)
Năm 2005
Năm 2004

vietsciences.free.fr

Đôi lời cùng Quý Độc-giả

Home Khoa-Học

Home Nghệ-Thuật

Báo online

NASA All topics

CNES/ASE/ESA

Lịchsử Việt  Nam

Tsử danhnhân Việt

Danhnhân thếgiới

Xem Phim

Trái Đất
Du lịch Việt nam
Du lịch khắp nơi

 

 

Tác giả  PHẠM VIỆT HƯNG

 Tháng Sáu 2008 (8)  Tháng Hai 2010 (1)  Tháng Năm 2010 (5)
 Tháng Sáu 2010 (1)  Tháng Bảy 2010 (10)  Tháng Tám 2010 (2)
 Tháng Một 2011 (1)  Tháng Hai 2011 (3)  Tháng Tư 2011 (7)
 Tháng Sáu 2011 (5) Tháng Tám 2011 (3)  Tháng Mười 2011 (1)
 Tháng Mười Một 2011 (1)  Tháng Mười Hai 2011 (4)  Tháng Ba 2012 (2)
 Tháng Năm 2012 (8)  Tháng Sáu 2012 (3)  Tháng Bảy 2012 (4)
 Tháng Tám 2012 (2)  Tháng Mười Một 2012 (9)  Tháng Mười Hai 2012 (11)
 Tháng Một 2013 (4)  Tháng Năm 2013 (3)  Tháng Chín 2013 (4)
 Tháng Mười 2013 (3)  Tháng Mười Một 2013 (5)  Tháng Mười Hai 2013 (7)
 Tháng Một 2014 (1)  Tháng Hai 2014 (1)  Tháng Ba 2014 (1)
 Tháng Tư 2014 (2)  Tháng Năm 2014 (5)  Tháng Sáu 2014 (2)
 Tháng Tám 2014 (2)  Tháng Chín 2014 (5)  Tháng Mười 2014 (4)
 Tháng Mười Một 2014 (4)  Tháng Mười Hai 2014 (5)  Tháng Một 2015 (1)
 Tháng Ba 2015 (3)  Tháng Tư 2015 (3)  Tháng Năm 2015 (5)
 Tháng Sáu 2015 (2)  Tháng Bảy 2015 (9)  Tháng Tám 2015 (7)
 Tháng Chín 2015 (8)  Tháng Mười 2015 (11)  Tháng Mười Một 2015 (12)
 Tháng Mười Hai 2015 (15)  Tháng Một 2016 (9)  Tháng Hai 2016 (11)
 Tháng Ba 2016 (6)  Tháng Tư 2016 (5)  Tháng Năm 2016 (10)
 Tháng Sáu 2016 (7)  Tháng Bảy 2016 (13)  Tháng Tám 2016 (7)
 Tháng Chín 2016 (5)  Tháng Mười 2016 (3)  Tháng Mười Một 2016 (4)
 Tháng Mười Hai 2016 (9)  Tháng Một 2017 (2)  Tháng Hai 2017 (2)
 Tháng Ba 2017 (2)  Tháng Tư 2017 (12)  Tháng Năm 2017 (6)
 Tháng Sáu 2017 (7)  Tháng Bảy 2017 (4)  Tháng Tám 2017 (3)
 Tháng Chín 2017 (2)  Tháng Mười 2017 (6)  Tháng Mười Một 2017 (3)

 

Tác giả  NGUYỄN KHẮC NHẪN

Bài 1 L' hydroelectricite au Viet Nam

Bài 2 Tại sao VN nên thận trọng đối với ĐHN

Bài 3 NKN trả lời một số câu hỏi về ĐHN ở VN

Bài 4 Về ĐHN ở VN

Bài 5  Tại sao chưa nên làm ĐHN ở VN

Bài 6  Đất nước ta chưa cần ĐHN

Bài 7 ĐHN không kinh tế mà còn nguy hiểm cho đất nước

Bài 8 ĐHN Nên dè dặt đối với những luận điệu tuyên truyền của ngoại quốc

Bài 9 BBC  ĐHN ở VN

Bài 10 Năng lượng tái  tạo thay vì ĐHN

Bài 11 Plutonium 240 thế kỉ

Bài 12 RFI   ĐHN ------------ Bài 12 a RFI   ĐHN -------------- Bài 12b RFI   ĐHN

Bài 13 RFI  Dự án  ITER ------------ Bài 13b RFI  Dự án ITER

Bài 14 BBC  ĐHN

Bài 15 RFI  Công trình thủy điện Sơn la -------- Bài 15b RFI  Công trình thủy điện Sơn la

Bài 16 RFI  Lò EPR

Bài 17 RFI Tchernobyl ---------- Bài 17a RFI Tchernobyl --------- Bài 17b RFI Tchernobyl

Bài 18 RFI Hợp tác năng lượng giữa EDF và VN -------- Bài 18a  RFI Hợp tác năng lượng giữa EDF và VN

Bài 19 RFA  Nhà máy ĐHN --------- Bài 19a RFA  Nhà máy ĐHN

Bài 20 Le VN face à l'Economie de l'électricite nucléaire

Bài 21 ĐHN không kinh tế mà còn rất nguy hiểm cho đất nước

Bài 22 RFA Phản đối dự án xây nhà máy ĐHN --------- Bài 22a RFA Phản đối dự án xây nhà máy ĐHN

Bài 23 BBC Quan điểm về nhà máy ĐHN --------- Bài 23a BBC Quan điểm về nhà máy ĐHN

Bài 24a RFA Vấn đè an toàn nhà máy ĐHN ---------- Bài 24b RFA  Để an toàn trong xây dựng nhà máy ĐHN (Lien audio) --------- Bài 24c RFA  Để an toàn trong xây dựng nhà máy ĐHN  (Lien audio 2)

Bài 25  BBC Hết sức thận trọng với ĐHN ----------- Bai 25b BBC

Bài 26  Fukushima một cảnh cáo đối với VN

Bài 27  RFI VN nên dừng chương trình hạt nhân

Bài 28  RFA An toàn hạt nhân

Bài 29  RFI  Đức rút khỏi ĐHN, suy nghĩ về trường hợp VN -------- Bài 29b ------ Lien vers RFI...

Bài 30a  BBC Dự án hạt nhân VN quá tham vong ------- Bài 30b BBC

Bài 31 RFI  Fukushima làm Pháp lo sợ an toàn cho các nhà máy ĐHN

Bài 32  RFA  Không thể để Ninh Thuận trở thành Fukushima ------ Lien RFA

Bài 33  Diễn Đàn Ninh Thuận sẽ trở thành Fukushima

Bài 34 RFI  Giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ đập Sông Tranh 2

Bài 35 RFA Đập Sông Tranh 2

Bài 36  Diễn Đàn Nên hạ gấp mức nước đập  Sông Tranh 2

Bài 37  BBC Nên hủy bỏ chương trình ĐHN

Bài 38 BBC Le Viet Nam doit abandonner le programme électronucléaire

Bài 39  Plan de l'exposé Seminaire énergie

Bài 40  Resumé  Séminaire sur l'Energie

Bài 41 Tóm tắt buổi Hội thảo về  Năng lượng

Bài 42 Diễn Đàn Bài học của sự cố mất điện lớn tại miền nam VN

Bài 43  RFA  Nhìn lại sự cố mất điện ở miền Nam

Bài 44  La leçon de la grande panne d'électricité au Sud VN

Bài 45  RFI   ĐHN tiếp tục bị chỉ trích nhân dự án Đà Lạt >>>> Lien RFI

Bài 46  BBC VN sẽ cắt làm đôi nếu có sự cố hạt nhân >>>>> Lien BBC

Bài 47 RFA Thảm họa Fukushima cảnh báo gì cho  VN
Bài 48RFI   ĐHN ở VN và Biến đổi khí hậu >>>> Lien Audio

Bài 49 Nucléaire au VN et changement climatique

Bài 50 Thất vọng tại Varsovie -  ĐHN ở VN và Biến đổi khí hậu 

Bài 51 Sự phát triển năng lượng và điện năng của Việt Nam

Bài 52 Le développement énergétique et électrique du Viêt Nam 

Bài 53 Chiến lược năng lượng nào cho Việt Nam sau Cop 21

Bài 54 Quelle stratégie énergétique pour le Viet Nam après la Cop 21

Bài 55 Việt Nam,cũng như Pháp, cần phải đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo

Bài 56 Au Viet Nam comme en France, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables.

57 – BBC  Chiến lược năng lượng nàocho Việt Nam

58- RFA  Chiến lược năng lượng nào cho ViệtNam


59-BBC : Viet Nam dừng xây cất nhà máy ĐHN Ninh Thuận

60 - Báo Đại đoàn kết :  Thế giới đã chuyễn sang Năng lượng tái tạo 

61- RFA: Viet Nam dung chuong trinh dien hat nhan ( bai )

62- RFA:  Viet Nam dung chuong trinh dien hat nhan ( am thanh ) 

63  Abandon du programme nucléaire au Viet Nam  

63 bis - SDN : Viet Nam tu bo dien hat nhan 

64 - Việt Nam có thể đạt 100% năng lượng tái tạovào năm 2050

65 - Le Viet Nam peut atteindre 100% d'Energies Renouvelables en 2050

66 - RFA : Viet Nam co the dat 100% nang luong tai tao vao nam 2050
 

 

 

100 năm trước:

***

 

KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

 

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

ĐỘNG VẬT

 

 

         TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 

CƠ THỂ CON NGƯỜI

        

 

 

 

SỨC KHỎE

   CHỮA BỆNH

 • Bài tập phân tích áp huyết tìm nguyên nhân bệnh và cách chữa 1 -Thầy Đỗ Đức Ngọc
 • Đo áp huyết để biết bệnh nan y và ung thư - Thầy Đỗ Đức Ngọ
 • Sống già mà vui
 • Mất ngủ và trí nhớ
 • Thuốc giúp trí nhớ
 • Nguyên nhân và dấu hiệu của bệnh Alzheimer
 • Bệnh Cao Huyết Áp
 • Món ăn cho người cao huyết áp
 • Cách Phòng Và Trị Bệnh Cao Huyết Áp
 • Uống thuốc cao huyết áp
 • Cao huyết áp là gì?
 • Biến chứng của bệnh cao huyết áp
 • Cần tây: Thực phẩm vàng cho người cao huyết áp
 • Cách chữa bệnh cao huyết áp triệt để
 • Thực phẩm giúp giải độc chì trong cơ thể | VTC
 • Xử trí khi gan bị nhiễm độc | VTC
 • Hiệu quả bất ngờ chữa mất ngủ bằng Đông Y | VTC
 • Bí kíp thoát khỏi bệnh mất ngủ | VTC
 •  

 • Bài 01/12 - Tiêu chuẩn áp huyết / Cấp Cứu - Thụy Điển 2014
 • Bài 02/12 - Mắt mờ / Thay đổi Thức Ăn - Thụy Điển 2014
 • Bài 03/12 - Liên quan giữa những bài tâp Khí Công và Bệnh - Thụy Điển 2014
 • Bài 04/12 - Tinh Khí Thần / Thay Đổi Thức Ăn 1/2 - Thụy Điển 2014
 • Bài 05/12 - Tinh Khí Thần / Thay Đổi Thức Ăn 2/2 - Thụy Điển 2014
 • Bài 06/12 - Khám bệnh Nhìn khuôn mặt biết qủa tim bị bệnh hở van tim hay hẹp van tim:
 • Bài 07/12 - Kỹ thuật chữa bệnh mờ mắt, mù mắt
 • Bài 08/12 - Định nghĩa về hư thực nhìn thấy từ hơi thở bụng. Tập bài Nạp Khí Trung Tiêu
 • Bài 09/12 - chữa bệnh đau chân, đau gối, đau lưng, thần kinh tọa, chân phù nước, lạnh tê chân, phình tĩnh mạch.
 • Bài 10/12 - Tập luyện hơi thở
 • Bài 11/12 - Hậu qủa của đường-huyết -Chữa trị
 • Bài 12/12 - Tìm bệnh nan y của tạng phủ bằng máy Quest
 •  

   

        

  THỰC PHẨM

   

  Sao cái gì cũng GIẢ, DƠ, ĐỘC ĐỊA, ÁC, CƯỚP NỘI TẠNG...

   

 • Ebola: The world's most dangerous Virus (full documentary)-- 50 phút
 • Killer Virus : Documentary on Combating the Most Deadly Viruses (Full Documentary)-- 50 phúh5n1 avian flu virus

 • THE SMALL POX VIRUS - History/Discovery/Science (documentary) -- 52 phút

 • Aids: What you havent been told (Complete, Official) -- 80 phút

 • The Origin of AIDS (Full Documentary) -- 90 phút

 • The Age of AIDS Documentary (p1) -- 115 phút

 • The Age of AIDS Documentary (p2) -- 120 phút

 • Origin of AIDS: The Polio Vaccine (CBC 'Witness', 2004) -- 44 phút

 • Bacteriophage This lecture discusses the Lytic and Lysogenic cycle of a bacteriophage. Also, special and general transduction is defined.

 • Les mystères de la vie sur la planète Terre

 • Titanic At 100 Mystery Solved 720p HD (full movie) -- 90 phút 100 năm
 •  

   

  KHOA HỌC & KỸ THUẬT

  NỀN VĂN MINH CON NGƯỜI

   

   

   

 •  

  Truyền hình vệ tinh VOA 15/7/2016

  Truyền hình vệ tinh VOA 7/7/2016

  Sự thật nghẹn ngào nước mắt anh trai từ bỏ em gái sau khi không còn bố mẹ

  Hé lộ bí ẩn rùng mình bên trong tòa lăng mộ Hoàng đế Nhật Nintoku

 •  

  Vật liệu tiêu âm

   

   

   

   

  Ngày Lễ Tình Nhân

  Câu chuyện về sóng hấp dẫn: 100 năm đi tìm bằng chứng cho dự đoán "hoang đường" của Einstein

  Giải thích sóng hấp dẫn bằng truyện tranh và phim hoạt hình

  Kỷ lục truyền dữ liệu qua cáp quang với tốc độ 1.125 Tbps

  48 triệu nghiên cứu khoa học được đánh cắp và phát hành miễn phí để phổ biến kiến thức

  Dùng camera tốc độ cao để nghiên cứu quá trình hắt hơi

  Lần đầu tiên tìm thấy sóng hấp dẫn, Einstein đã đúng

 • Câu chuyện hòa hợp, hòa giải - Thử nhìn từ lịch sử và văn hóa Nguyễn Thị Hậu

  https://tiengquehuong.wordpress.com/2014/11/04/ly-chanh-trung/

  https://www.youtube.com/watch?v=SQs3orPGGSA&feature=em-share_video_user

  <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/0B3pbhQRIZfpJRXdJY0dzem5uZTg/view?usp=sharing

  <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/0B3pbhQRIZfpJRXdJY0dzem5uZTg/view">

  Copyright vietsciences.free.fr

   

  Paris

  BÁO online

  Chọn Radio online

  Dạy Anh-Pháp-Hán

  Lich sử Việt Nam

  Xem Phim

  Trái Đất

  Du lịch khắp nơi

  Y KHOA

  Du lịch Việt nam

  Megastructures

  Dạy.ĐH.online P

  Dạy.ĐH.online A

  Free.online.classes 80.TopUni&Org

  Nobel Prize

  Free e-Books.P

  Free e-Books.A

  Free e-Books.V

  Dạy.ĐH.online A
  List of Natural History Museums
  WORLD NEWS
  Học tiếng Ðuc
  Học tiếng Anh
  Loãng xương
  Khoa Học video
  Y Học video
  Video
  Lịch Sử  video
  Vi sinh vật
  Tự học Hán
  Tư tưởng Đạo gia
  Thư họaTQuốc
  Kinh dịch, sản phẩm sáng tạo của nền văn hiến Âu Lạc. Xin bấm vào để đọc
  GIA CHÁNH
  Truyện cười
  Luyện thi Hóa
  Nhữngkẻsátthủ
  Thầybóixemvoi
  MorrieSchwartz
  Socrate tự biện
  Tư duy tự do
  200 năm Darwin
  Truyệnngắn
  Trầm Tư
  Einstein

  Elementary Particles

  Tự học HTML4
  Tự học PHP
  Tự học APACHE
  Trí thức VN
  Kỷ yếu
  Max Planck
  Công trình KH
  Workshops
  Âm nhạc
  Hội thảo CGVK
  Nhà máy điện
  GIA CHÁNH